Gerard & Vennoten is een advocatenassociatie gevestigd te Brussel. De associatie is werkzaam in het Nederlands, het Frans, het Engels, het Spaans en het Italiaans. Alle leden van de associatie streven een efficiënte en juridische dienstverlening van het hoogste niveau na. Sommige leden van de associatie zijn of waren gelast met onderwijsopdrachten aan universiteiten, besteden hun tijd aan wetenschappelijke publicaties en het houden van toespraken op colloquia en studiedagen en zijn actief als redactieleden van gerenommeerde juridische tijdschriften.

De leden van de associatie onderscheiden zich met hun algemene vakkennis op het vlak van het handels- en verbintenissenrecht, maar vooral met gespecialiseerde vakkennis in diverse rechtsmateries: het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, het transportrecht, het douanerecht, het sociaal recht en sociaal strafrecht, het bouwrecht, het huurrecht, het incassorecht, het gezondheidsrecht, het tuchtrecht en het publiek recht.

In deze materies staan zij u bij in alle fasen gaande van advies en voorkomen van geschillen, voorbesprekingen en onderhandelingen, over opstellen van contracten, tot bemiddeling, administratieve en gerechtelijke procedures en arbitrage. De leden van de associatie treden op voor alle rechtscolleges van het land waaronder het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

Advocaten – Vennoten

Jacques LIBOUTON
jacques.libouton@gerard.be

Marijke VAN REYBROUCK
marijke.vanreybrouck@gerard.be

Philippe GREGOIRE
philippe.gregoire@gerard.be

Sarah BOTTICELLI
sarah.botticelli@gerard.be

Advocaten

Isaline GODIN
isaline.godin@gerard.be

Vincent NOELMANS
vincent.noelmans@gerard.be

Alexia FAES
alexia.faes@gerard.be

*Gerard & Vennoten, Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, ingeschreven bij de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 450.200.160 (BTW BE0450.200.160).